Loading...

Nieuwsbrief 2018 – nummer 2

De laatste Nieuwsbrief van de 19e jaargang. 19 Jaar zijn we al bezig in Roe-menië. En 19 jaar hebben steeds dezelfde bestuursleden zich ingezet voor de projecten aldaar. Wanneer bestuursleden zó lang actief zijn, worden zij op den duur onvermijdelijk vereenzelvigd met de Stichting. Dat was met onze voorzitter zo ongeveer het geval. Zonder de anderen daarmee te kort te wil-len doen: Cees wás de Stichting en de Stichting wás Cees. In de samenstel-ling van het bestuur gaat verandering komen. Daarover wordt verderop in deze Nieuwsbrief uitgebreid geschreven. (Bekijk de nieuwsbrief om verder te lezen…)

Bekijk Nieuwsbrief

Neem contact op!

Contact
2019-03-30T13:09:41+00:00