Loading...
Geschiedenis 2024-01-15T13:16:19+01:00

Geschiedenis

In 1999 is onze stichting gestart. Het begon allemaal door de vele contacten die Anne en Tiny van Soest hadden opgedaan tijdens hun bezoeken aan Roemenië. Die bezoeken waren een gevolg van het werk dat de stichting Gezamenlijke Diaconieën Giessenlanden had verricht in Sibiu en omgeving, in het midden van Roemenië. Er werd hun toen gevraagd zich in te zetten voor een medisch project in het uiterste noordoosten van Roemenië, vooral in de gemeente Hudesti. In deze plaats was vroeger een klein ziekenhuis, dat al meer dan 25 jaar niet meer in gebruik was, hoewel er wel veel behoefte was aan een medische post.

Anne en Tiny van Soest legden wat contacten in en rond Lexmond en ze wisten een aantal mensen enthousiast te maken; ook werd contact gelegd met de plaatselijke kerken en in 2000 werd de stichting “Vrienden van Roemenië” opgericht. Eerste voorzitter was Cees Spek. Ook in Roemenië werd een stichting opgericht “Vrienden van Holland”. Het gebouw was er, maar moest nodig gerenoveerd en ingericht worden.

In 2001 zijn ruim dertig jongeren en ouderen uit Lexmond en Hei- en Boeicop vier weken actief geweest met het verwijderen van de vloeren, het storten van nieuwe betonvloeren, het aanbrengen van sanitaire ruimten, het installeren van een keuken en heel veel andere klussen. Ook moesten er bedden in en andere meubelstukken. We begonnen met het inzamelen van goederen in Lexmond en Hei- en Boeicop en al gauw hadden we de beschikking over een voldoende aantal ziekenhuisbedden. De andere zaken werden in Roemenië aangekocht.

Het was inmiddels medio 2003 geworden en de medische post was gereed. In augustus 2003 vond de officiële opening plaats in het bijzijn van vele hoogwaardigheidsbekleders, zoals de Prefect van het district (in Nederland is dit de Commissaris van de Koning), de Inspecteur van de Gezondheidszorg, diverse burgemeesters en een 15-tal Nederlanders. Het hele dorp was uitgelopen en de opening haalde zelfs het TV journaal. Al snel waren de bedden allemaal bezet. Het was weliswaar kleinschalig, 18 bedden, meer we konden op die manier de lokale bevolking wel de meest elementaire medische hulp bieden.

Helaas! Door overheidsmaatregelen werden in 2010 alle kleine ziekenhuizen gesloten, zodat ook onze medische post dicht ging en dat van de ene week op de andere! Toen het ziekenhuisje moest sluiten stopten de activiteiten van onze partnerstichting “Vrienden van Holland”.

In 2003 zijn we ook begonnen met transporten met hulpgoederen. Deze goederen (kleding, meubilair, keukens, bouwmaterialen, kortom van alles wat) krijgen we allemaal aangeboden en brengen wij naar ons centrale magazijn in Dorohoi. In 2004 hebben wij van een bevriende relatie de beschikking gekregen over een grote loods van 200 m2, van waaruit we ook nog een paar andere winkeltjes bevoorraden. Op die manier bieden we werkgelegenheid aan zeven mensen; we voorzien de lokale bevolking van bruikbare tweedehands goederen tegen betaalbare prijzen en we kunnen de opbrengsten gebruiken voor ons project. Voor de verkoop van de gebruikte goederen werd een nieuwe stichting opgericht onder de naam “Obed-Edom”.

We merken, dat de welvaart in Roemenië ook langzamerhand aan het stijgen is. En de behoefte aan grote meubelen en ander groot huisraad vermindert. Daarom hebben we in 2018 besloten om in Nederland kritischer worden met het inzamelen en transporteren van grotere spullen. Sinds dat jaar hebben we het aantal transporten omlaag gebracht naar 2-3 per jaar, en we transporteren eigenlijk alleen nog maar kleinmeubelen en kleding. Daarvoor is nog goede afzet te vinden.

Vanaf 2011 hebben we een nieuw project gestart, eerst kleinschalig, maar inmiddels uitgegroeid tot een 30-tal adressen, Dit project heeft de naam “Meals on Wheels” maar behelst meer dan alleen maar het verstrekken van warme maaltijden. Het is een sociaal project, gericht op het geven van persoonlijke aandacht voor sociaal zwakkeren en hun huiselijke omstandigheden en het “er zijn” als er problemen zijn. Daarnaast krijgen de deelnemers gemiddeld vier keer per week een warme maaltijd. Het project “Meals on Wheels” voldoet zeker aan een behoefte, zoals we ook van het gemeentebestuur van Dorohoi te horen krijgen. En dat ons werk zeer gewaardeerd wordt bleek er ook wel uit, dat Cees Spek in 2018 benoemd werd tot ereburger van Hudesti, het dorp van ons hospitaal! Met het gemeentebestuur hebben we, via onze Roemeense partners, vrij veel contact. Dat gaat dan over de keuze van de cliënten, de wachtlijsten, etc. Omdat we zoveel goede terugkoppeling krijgen over “Meals on Wheels” proberen we het aantal cliënten ook uit te breiden. Maar dat hangt vanzelfsprekend af van onze inkomsten.

In 2019 zijn er forse veranderingen in de samenstelling van het bestuur geweest. Het oude bestuur had bijna twintig jaar “de kar getrokken”, en zij vonden dat het tijd werd om “het stokje over te dragen”. Het is gelukt om nieuwe, enthousiaste nieuwe mensen te vinden, die alle activiteiten wilden gaan aansturen. Voor de samenstelling van het bestuur: zie elders op onze website. En met dit nieuwe bestuur hopen we nog zo lang als nodig is hulp te verlenen aan onze vrienden in Roemenië. Want dat blijven we tenslotte: Vrienden van Roemenië!

In 2020 en 2021 werd Roemenië, net als de rest van de wereld, hard getroffen door het coronavirus. Maar omdat de gezondheidsvoorzieningen in Roemenië veel minder zijn dan in Nederland, waren de gevolgen veel ernstiger. Enkele maanden in begin 2020 waren transporten onmogelijk, en ook de maaltijdvoorziening via Meals on Wheels verliep moeizaam. Ook kon het nieuwe bestuur in 2020 geen bezoek brengen aan Roemenië. Nadat het virus eind 2021 goeddeels was uitgeraasd, heeft het bestuur in oktober 2021 wel weer een bezoek aan de vrienden in Dorohoi kunnen brengen. Want we hebben ervaren, dat het noodzakelijk is om regelmatig face-to-face contact met elkaar te hebben. Om de verwachtingen wederzijds door te spreken, om alle activiteiten te evalueren. Maar ook om te zien wáár alle hulp uiteindelijk terecht komt. Om zodoende ook zélf gemotiveerd te blijven. Het was dus een goed bezoek in 2021. Ook in oktober 2023 zijn we met het bestuur weer naar onze vrienden in Dorohoi gegaan. Toen hebben we het vooral gehad over de problemen die we ervaren met de transporten van onze opgehaalde spullen naar Roemenië. Want bij de Hongaars-Roemeense grens ervaren we steeds vaker problemen. Maar ook die problemen gaan we oplossen in 2024!

Terug naar stichting

Neem contact op!

Contact