Loading...
Beleidsplan 2019-2021 2020-09-30T12:37:31+00:00

Beleidsplan 2019-2021

We merken dat de behoefte aan grote meubelen in Roemenië afneemt. De verkoop verloopt moeizamer dan voorheen. Terwijl de transportkosten voor grote meubelen stijgen, dalen de opbrengsten. We hebben de koers wat betreft de transporten daarom verlegd. We gaan niet langer meer grote meubelen naar Roemenië versturen. Maar we zullen ons, via onze zusterstichting Obed Edom, meer gaan toeleggen op de verkoop van andere artikelen, zoals kleinmeubelen, keukenspullen, serviesgoed etc. In 2019 hebben we drie volledige transporten verzorgd, soms verdeeld over meerdere deeltransporten. In 2020 zullen dat er nog enkele meer zijn. Daarnaast zien we kansen om op jaarbasis 12.000 kg kleding te transporteren, waarvan verreweg het grootste deel gratis wordt gekregen via inzamelacties in Lexmond en Hei- en Boeicop.

Dit alles heeft gevolgen voor onze winkels in Roemenië. Voor het gebruik van onze opslaghal in Dorohoi betalen we vanaf 2020 een onkostenvergoeding aan de Nederlandse eigenaren. De winkel in Ibanesti wordt gesloten en de winkel in Hudesti blijft parttime open, waardoor de Roemeense huisvestingskosten en de personeelskosten vanaf 2019 lager zijn geworden. Er wordt gestreefd naar een hogere kwaliteit van de aan te leveren goederen waardoor de prijzen ook verhoogd kunnen worden. Hierdoor is een goede verwachting dat de goederenstroom rendabel kan zijn en dat er meer geld overblijft om ons project Meals on Wheels uit te breiden.

Het is de voorzitter van onze zusterstichting Obed Edom gelukt om van de Baptistengemeente in Engeland, waar zij de laatste jaren woont, financiële toezeggingen te krijgen voor het project Meals on Wheels. Voor 2019 en 2020 is die bijdrage 220 Pond (ongeveer 250 euro) per maand.

De stichting blijft ook zichtbaar aanwezig in Lexmond en Hei- en Boeicop. Zo zullen we aanwezig zijn op de Coopmarkt in mei in Hei- en Boeicop, en de Jaarmarkt in augustus en de Wintersfeermarkt in november in Lexmond. Door de coronacrisis is dat in 2020 niet gelukt. In december zullen we onze traditionele oliebollenverkoop in Lexmond organiseren.

Vanzelfsprekend zullen we ook de contacten met de lokale kerken aanhouden. Een belangrijk deel van onze donateurs behoort immers tot één van de kerken.

Naast al deze activiteiten zal het bestuur ook nadenken over mogelijke nieuwe acties. Ten eerste om direct opbrengsten te krijgen en ten tweede om het aantal donateurs omhoog te krijgen. Door overlijden, opzeggingen en verhuizingen is dat aantal de laatste jaren gezakt tot iets boven de 200. We denken dat een groei tot 250 mogelijk is.

Aan de Nederlandse donateurs is voor 2019 gevraagd om een extra gift, en veel donateurs hebben aan dat verzoek voldaan. Daarmee krijgt het nieuwe bestuur extra armslag voor de omslag in activiteiten. We verwachten dat we het aantal ouderen dat we kunnen helpen via Meals on Wheels de komende jaren minstens op het niveau van 2018 kan blijven (toen waren het er 25). Wellicht kan dit aantal, mede door de bijdrage vanuit Engeland, nog stijgen naar 30-35.

Neem contact op!

Contact