Loading...
Beleidsplan 2022-2024 2023-03-08T10:47:53+01:00

Beleidsplan 2021-2023

We merken dat de behoefte aan grote meubelen in Roemenië afneemt. Onze vrienden in Roemenië geven aan, dat de verkoop moeizamer verloopt dan voorheen. De mensen aldaar worden ook kritischer. Terwijl de transportkosten voor grote meubelen stijgen, dalen de opbrengsten. We hebben de koers wat betreft de transporten daarom verlegd. We gaan minder grote meubelen naar Roemenië transporteren. Maar we zullen ons, via onze zusterstichting Obed Edom, meer gaan toeleggen op de verkoop van andere artikelen, zoals kleinmeubelen, keukenspullen, serviesgoed etc. In 2021 hebben we zes volledige transporten verzorgd. In 2022 zijn dat er zeven geweest. Daarnaast hebben we, vanwege de oorlog in Oekraïne, ook nog vier transporten naar dat land verzorgd. We zien kansen om op jaarbasis 12.000 kg kleding te transporteren, waarvan verreweg het grootste deel gratis wordt gekregen via inzamelacties in Lexmond en Hei- en Boeicop. De rest van de goederen die we transporteren bestaat vooral uit andere artikelen. De transporten van 2023 zullen, net als in 2022, soms door onze stichting worden verzorgd en soms door een Roemeens transportbedrijf.

Dit alles heeft gevolgen voor onze winkels in Roemenië. Voor het gebruik van onze opslaghal in Dorohoi betalen we vanaf 2020 een onkostenvergoeding aan de Nederlandse eigenaren. De winkel in Ibanesti wordt gesloten en de winkel in Hudesti blijft parttime open, waardoor de Roemeense huisvestingskosten en de personeelskosten vanaf 2019 lager zijn geworden. Er wordt gestreefd naar een hogere kwaliteit van de aan te leveren goederen waardoor de prijzen ook verhoogd kunnen worden. Hierdoor is een goede verwachting dat de goederenstroom rendabel kan zijn en dat er meer geld overblijft om ons project Meals on Wheels uit te breiden. In 2022 konden we ongeveer 25 behoeftigen regelmatig van een warme maaltijd voorzien, totaal ongeveer 200 maaltijden per maand.

Het is de voorzitter van onze zusterstichting Obed Edom gelukt om van de Baptistengemeente in Engeland, waar zij de laatste jaren woont, financiële toezeggingen te krijgen voor het project Meals on Wheels. Voor 2022 was die bijdrage 220 Pond (ongeveer 250 euro) per maand. We verwachten dat die bijdragen in 2023 blijven.

De stichting blijft ook zichtbaar aanwezig in Lexmond en Hei- en Boeicop. Zo zullen we aanwezig zijn op de Coopmarkt in mei in Hei- en Boeicop, en de Jaarmarkt in augustus en de Wintersfeermarkt in november in Lexmond. Ook houden we in principe ieder jaar in maart een voorlichtingsavond voor onze donateurs. Door de coronacrisis is dat in 2020 en 2021 niet gelukt. Maar in 2022 en 2023 is het gelukkig wel weer gelukt. In december organiseren we onze traditionele oliebollenverkoop in Lexmond.

Vanzelfsprekend zullen we ook de contacten met de lokale kerken aanhouden. Een belangrijk deel van onze donateurs behoort immers tot één van de kerken.

In 2020 was het onmogelijk om naar Roemenië te gaan. Dat is in 2021 wel gelukt, en het voornemen is, om in 2023 opnieuw naar Dorohoi te gaan. We merken dat het goed is, om elkaar regelmatig “echt” te ontmoeten, om de voortgang van ons project met eigen ogen te zien en om afspraken te evalueren en eventueel te herzien. Bovendien is het goed voor de motivatie van onszelf.

Naast al deze activiteiten zal het bestuur ook nadenken over mogelijke nieuwe acties. Ten eerste om direct opbrengsten te krijgen en ten tweede om het aantal donateurs omhoog te krijgen. Door overlijden, opzeggingen en verhuizingen is dat aantal de laatste jaren gezakt tot iets onder de 200.

Neem contact op!

Contact